ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΔ ΣΕ Ο.Τ.Α.  Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 Ν. 3979/2011

 

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 142 /2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ)

 

Το ΔΣ της ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κατά τη συνεδρίαση του αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις που  παρατηρούνται σχετικά με τη μεταφορά υπαλλήλων  των ΠΕΔ,  οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση στους Δήμους και στις Περιφέρειες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα λειτουργικότητας στους αντίστοιχους φορείς και στους ίδιους τους υπαλλήλους λόγω της αναμονής.

Η ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ζητεί να επισπευστούν οι διαδικασίες μεταφοράς του αιτούντος προσωπικού από τις ΠΕΔ  στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα, που η καθυστέρηση δημιουργεί στην πλήρωση  θέσεων στους Δήμους και στις Περιφέρειες αλλά και στον προγραμματισμό των εργασιών των ΠΕΔ.