ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 186 /2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ)

 

Το Δ.Σ. της ΠΕΔ Πελοποννήσου, στη συνεδρίασή του της Δευτέρας 12-11-12, αφού συζήτησε το θέμα της καθυστέρησης μεταφοράς των αιτουμένων υπαλλήλων των ΠΕΔ σε Δήμους και Περιφέρειες,

 

Ομόφωνα ψηφίζει

 

  1. Θεωρεί ότι πρέπει να επισπευσθεί η διαδικασία των μεταφορών του προσωπικού των ΠΕΔ, έτσι, όπως προβλέπεται από τον Ν. 3852/2010, στους Δήμους ή και σε Περιφέρειες, επειδή οι μεταφορές αυτές πληρούν όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, αξιοποιούν κατά τον αποδοτικότερο τρόπο το υπάρχον προσωπικό, εξυπηρετούν αμφότερες τις ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες και δεν προκαλούν κανενός είδους πρόσθετη δαπάνη.
  2. Τονίζει για άλλη μια φορά, ότι η μεταφορά δεν αποτελεί μετάταξη και άρα δεν μπορεί να προσμετρήθει ως  πρόσληψη από τους φορείς υποδοχής.
  3. Στηρίζει απόλυτα και ανεπιφύλακτα το δίκαιο και νόμιμο αίτημα των υπαλλήλων των ΠΕΔ για μεταφορά τους σε Δήμους και Περιφέρειες και καλεί τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης να δώσουν τέλος στην απαράδεκτη αυτή εκκρεμότητα.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο