ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕΠ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο