ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΥΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4014/2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπεγράφη, επιτέλους, Κοινή Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Ν. 4014 του 2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων» από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, για την αυτόματη περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων χερσαίων και εναέριων υποδομών που αφορά σε σημαντικές κατηγορίες οδικών έργων της Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα δεν χρειάζεται πλέον περιβαλλοντική αδειοδότηση για την κατασκευή:

  • αγροτικών και δασικών δρόμων,
  • κύριων συλλεκτηρίων δρόμων και όλων των τύπων συλλεκτηρίων (με εξαίρεση αυτούς που βρίσκονται σε περιοχές NATURA),
  • δευτερευόντων  και τριτευόντων δρόμων.

Επίσης στην ίδια κατηγορία υπάγονται και έργα μεταφορικής υποδομής όπως:

  • ελικοδρόμια, όταν δεν περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις συντήρησης ή εφοδιασμού,
  • αεραθλητικές λέσχες που έχουν πεδία απογείωσης/προσγείωσης εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων, με ωφέλιμη επιφάνεια από 800 τ.μ. έως και 10.000 τ.μ.
  • σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων με ετήσιο αριθμό επιβατών, από 50.000 έως 150.000
  • οργανωμένοι χώροι στάθμευσης, φύλαξης και ελέγχου φορτηγών οχημάτων (για οχήματα χωρίς επικίνδυνα φορτία), με εμβαδόν από 10 έως 50 στρέμματα.

Να σημειωθεί ότι πάγιο αίτημα της ΚΕΔΕ, ήταν η μείωση των απαιτούμενων χρόνων αλλά και του κόστους αδειοδότησης οδικών έργων και άλλων έργων μεταφορικών υποδομών. Με τον Ν. 4014 του 2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων» και ειδικότερα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8, προβλέπεται ότι για μια σειρά τέτοιων έργων με τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον προσδιορίζονται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. Με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις στην ουσία τα έργα απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπόνησης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, γεγονός που έχει σαν συνέπεια να συντομεύεται ο απαιτούμενος χρόνος για την αδειοδότησή τους αλλά και να μειώνεται σημαντικά το συνολικό κόστος. Για την εφαρμογή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. του 2011, έπρεπε να εκδοθεί εντός 9 μηνών από την ψήφιση του νόμου η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία εξεδόθη μόλις την προηγούμενη εβδομάδα.


 
Σχέδιο Νόμου «Δασικά Οικοσυστήματα : Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης»

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΠΡΟΣ ΠΕΔ & ΔΗΜΟΥΣ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο