ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΔΕ

Το πρόβλημα των απορριμμάτων στην Περ. Πελοποννήσου στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο