ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 30-31 ΜΑΙΟΥ 2013) – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 2ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ