ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ – ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 21-22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι.ΒΕΛΛΙΔΗΣ)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 9ης Έκθεσης POLIS