ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΚΕΔΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ συνέρχεται αύριο, ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 1 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ, στα γραφεία της Ένωσης (Γενναδίου 8 και Ακαδημίας 65, 3ος όροφος).

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 

  • Ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Κώστα Ασκούνη για οικονομικά και θεσμικά ζητήματα.

 

  • Παρατηρήσεις και προτάσεις της ΚΕΔΕ επί του σχεδίου νόμου «Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και λοιπές διατάξεις».

Εισηγητές: Φ. Προβατάς, πρόεδρος της Επιτροπής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Τουρισμού.

Ε. Χατζηνικολάου, επιστημονική συνεργάτης της Επιτροπής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Τουρισμού.

 

  •  Παρατηρήσεις και προτάσεις επί της 1ης Εγκυκλίου του υπουργείου Ανάπτυξης: «Σχεδιασμός και Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιόδου 2014- 2020».

Εισηγητές: Φ. Προβατάς, πρόεδρος της Επιτροπής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Τουρισμού.

Π. Μαΐστρος, επιστημονικός συνεργάτης της Επιτροπής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Τουρισμού.

 

  • Προτάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού, Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2121/1993 «Πνευματικά Δικαιώματα, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα».

Εισηγητής: Γ. Θεοδωρακόπουλος, πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού, Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού.

Θ.Ψαλιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Καλλιθέας

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο