ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» «Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.»

ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-ΤΠΔ-ΠΕΤΑ-ΑΕ-ΤΕΛΙΚΟ-

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο