Συμπληρωματική επιχορήγηση Περιφερειών της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 με ποσό 20.000.000,00 , προς κάλυψη οφειλών για μεταφορά μαθητών που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 01.09.2011 έως 31.12.2011.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ………..

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο