ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠ / ΕΣΠΑ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

 

20130220_espa_athina_vouli[1]

 

 

 

 

 

 

Η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου…

Η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος– Τρίπολη– Καλαμάτα, η ολοκλήρωση – μέσα στο 2013 – του κλάδου ΛΕΥΚΤΡΟ – ΣΠΑΡΤΗ, καθώς και η ολοκλήρωση του περιμετρικού δακτυλίου Καλαμάτας, στον ίδιο χρόνο, αποτελούν, πράγματι, αναπτυξιακά έργα πνοής, που δημιουργούν αισιοδοξία για το μέλλον και την προοπτική της Περιφέρειάς μας.

 

ΠΕΠ & ΤΟΜΕΑΚΑ προγράμματα

Όσον αφορά στο ΠΕΠ και στα διάφορα τομεακά προγράμματα, υπάρχει αντικειμενικά πρόβλημα καθυστέρησης στην απορρόφηση και σοβαρός κίνδυνος απώλειας πόρων, αν δεν αλλάξει ο βηματισμός και οι διαδικασίες.

Η περιφέρειά μας είναι η προτελευταία μεταξύ των 11 ομοειδών περιφερειών στην απορρόφηση πόρων του ΠΕΠ, αφού, μετά μία 6ετία εφαρμογής του 7ετούς προγράμματος, υπολείπεται η πληρωμή 229.000.000 ευρώ, σε σύνολο 363.400.000 ευρώ, που είναι διαθέσιμα.

Ποσοστά, όπως 74% συμβασιοποίησης, 37% εκταμίευσης ή υποχρέωσης απορρόφησης 58.400.000 ευρώ μέσα στο 2013, που είναι ο μνημονιακός στόχος, πρέπει να μας ανησυχήσουν και να μας οδηγήσουν σε εγρήγορση…

 

ΤΙ ΠΤΑΙΕΙ για την υστέρηση στην απορρόφηση;

Οι αιτίες είναι πολλές και διαχρονικές, τις οποίες όλοι γνωρίζουν, γι’ αυτό θα κάνω μια απλή αναφορά, αλλά θα δώσω στο τέλος και παραδείγματα.

 

Η ένταξη πολλών έργων γίνεται είτε με πολιτικά κριτήρια και παρεμβάσεις είτε στο πλαίσιο προσωπικών σχέσεων και εξυπηρετήσεων. Πρόκειται για έργα χωρίς ωριμότητα μελετών, επομένως χωρίς δυνατότητα απορρόφησης.

 

Η υποστελέχωση κρατικών και αυτοδιοικητικών υπηρεσιών αποτελεί τροχοπέδη για την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και την ένταξη έργων. Το ελληνικό δημόσιο, σε όλες τις εκφάνσεις του, είναι ανοργάνωτο και αναποτελεσματικό. Υπάρχουν τομείς που οι υπάλληλοι περισσεύουν, σε άλλους τομείς ελλείπουν τραγικά, οι περιφερειακοί Δήμοι (δηλαδή τα 2/3 του συνόλου) αδυνατούν λόγω έλλειψης προσωπικού να ωριμάσουν μελέτες και να διεκδικήσουν έργα.

 

Το θεσμικό πλαίσιο, που δημιουργεί απαράδεκτες καθυστερήσεις.

 

Παραδείγματα

 

Να δώσω μερικά παραδείγματα από το Δημόσιο για την τεκμηρίωση των παραπάνω:

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Α

 

Στις 21-07-2009, ο Δήμος Καλαμάτας υπέβαλε πρόταση στο ΚΑΠΕ για την πράξη «Εξοικονόμηση ενέργειας», στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

 

Αξιολόγηση έγινε στις 09-01-2012, δηλαδή η διαδικασία κράτησε 2,5 χρόνια

 

Και έχουμε χρόνο για την εντολή δημοπράτησης κ.λ.π..

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Β

 

Καταγράφονται απαράδεκτες καθυστερήσεις στην πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την υλοποίηση κυρίως κοινωνικών προγραμμάτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το «Πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων και προαγωγής της υγείας των πολιτών, με αξιοποίηση εφαρμογών τηλεϊατρικής», στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, η διαδικασία εξελίχθηκε ως εξής:

 

εκδόθηκε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 02-07-2012 για την πρόσληψη του προσωπικού

 

η απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποστάλθηκε για έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση στις 05-07-2012

 

η Αποκεντρωμένη Διοίκηση τη διαβιβάζει στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 24-07-2012

 

το ΑΣΕΠ απέστειλε έγκριση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στον Δήμο Καλαμάτας στις 22-10-2012

 

το ΥΠΕΣ ενέκρινε τις προσλήψεις στις 21-12-2012

 

η Αποκεντρωμένη Διοίκηση απέστειλε το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (07-01-2013) με θέμα «Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου », με το οποίο εγκρίνονται τέσσερα (4) άτομα ενώ είχαν ζητηθεί για τη λειτουργία του προγράμματος επτά (7).Οι προσλήψεις του προσωπικού είναι πάντα λιγότερες από τις θέσεις, τις

 

οποίες καθορίζει η πρόταση, λόγω του περιορισμού που επιβάλλει η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.

 

το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε απόφαση για την έγκριση των προσλήψεων των 4 αντί των 7 ζητηθέντων ατόμων στις 31-01-2013.

 

Από τα ως άνω προκύπτει ότι, από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη του προσωπικού και την ένταξη της πρότασης μέχρι την έγκριση του αιτούμενου προσωπικού, μεσολάβησε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών περίπου.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η δημοσίευση της προκήρυξης, η υποβολή και η επεξεργασία των αιτήσεων, η υποβολή ενστάσεων, ο έλεγχος από το ΑΣΕΠ, οι διαδικασίες πρόσληψης και υπογραφής σύμβασης, εκτιμώμενου μέσου χρόνου 2 μηνών.

Ο καθένας μας μπορεί να αναφερθεί σε πολλά ανάλογα παραδείγματα, που αποδεικνύουν την οργανωτική αδυναμία μας και την έλλειψη αποτελεσματικότητας.

 

Υπάρχει χρόνος;

 

Αυτό που έγινε με όλα τα κοινοτικά πλαίσια, δηλαδή να τρέχουμε ασθμαίνοντας στο τέλος της χρονικής περιόδου να εντάξουμε τα ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑ και να απορροφήσουμε τους πολύτιμους πόρους, φοβούμαι πως θα γίνει και με το ΕΣΠΑ.

Ασφαλώς, δεν υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος. Ας πράξουμε, όμως, ό,τι είναι δυνατόν για το καλύτερο και συγκεκριμένα:

 

ΠΡΕΠΕΙ ο βάλτος των λιμναζόντων – ενταγμένων έργων που δεν έχουν προοπτική άμεσης ολοκλήρωσης να ΑΠΟΞΗΡΑΝΘΕΙ τάχιστα, με απένταξή τους.

 

Πρέπει τα νέα έργα που θα ενταχθούν – πέρα από την ωριμότητα – να αξιολογούνται με βάση τη σχέση ΚΟΣΤΟΣ – ΟΦΕΛΟΣ για την κοινωνία και την εθνική οικονομία. Επισημαίνω πως προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Κινδυνεύει η Μεσσηνία, η Λακωνία, η Αργολίδα να δουν να περνά το ΕΣΠΑ, χωρίς την κατασκευή ενός σημαντικού οδικού άξονα στα επαρχιακά δίκτυά τους.

 

Δηλαδή

Η Κορώνη, η Πύλος και η Αρεόπολη θα είναι μακρύτερα από την Καλαμάτα, απ’ ότι η Κόρινθος και η Νεάπολη, μακρύτερα από τη Σπάρτη απ’ ότι η Αθήνα.

  

Διαχείριση απορριμμάτων

Αυτό που γίνεται με τις χωματερές και τη μεταφορά των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο αποτελούν κυριολεκτικά όνειδος.

Κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη γι’ αυτό το όνειδος. Κάποιοι μάλιστα το φορτώνουν στους Δήμους, ξεχνώντας το ποιος διαχειρίζεται τα Ευρωπαϊκά Κονδύλια και ποιος έχει την ευθύνη διαχείρισής τους.

Υπάρχει η διαδικασία για την ολοκληρωτική διαχείριση από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, που –ενδεχομένως- θα αποδώσει σε 3-4 χρόνια.

Τι γίνεται μέχρι τότε; Γιατί δεν υποστηρίζεται η προσπάθεια των Δημάρχων για ενδιάμεση Διαχείριση, με ανακύκλωση και κομποστοποίηση;

 

Το νέο ΕΣΠΑ

Ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου επιβάλλονται – επιτέλους – να γίνουν οι αναγκαίες κινήσεις σε Διοικητικό – οργανωτικό επίπεδο, ώστε να αξιοποιηθούν οι πόροι και να δικαιωθεί η προσπάθεια που καταβλήθηκε για την διασφάλισή τους.

 

Συγκεκριμένα:

 

Πρώτο και καίριο σημείο στο οποίο πρέπει να δοθεί μέγιστη προσοχή είναι η απλοποίηση των διαδικασιών εκτέλεσης του νέου ΕΣΠΑ και η ευελιξία της διαχείρισής του. Εδώ πρέπει να καλωσορίσουμε διαδικασίες ευελιξίας για το τωρινό ΕΣΠΑ, που ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό Υποδομών και Ανάπτυξης και ψηφίσθηκαν.

 

Άλλο σοβαρό σημείο είναι ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ που πρέπει επιτέλους να υπάρξει για όλα τα έργα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. Η αξιολόγηση και η ένταξη έργων πρέπει να γίνεται στα πλαίσια Επιτροπής, στη λειτουργία της οποίας θα μετέχουν ισοτίμως και οι Δήμοι. Δήμοι και Περιφέρεια είναι παράλληλοι και ισότιμοι θεσμοί, σύμφωνα με το Νόμο. Η σχέση γίνεται όμως υπάλληλη για τους Δήμους, όταν ο Περιφερειάρχης με τη Διαχειριστική Αρχή, δηλαδή την υπηρεσία του, έχουν την απόλυτη ευθύνη και αρμοδιότητα για την αξιολόγηση και την ένταξη έργων.

 

Τρίτο σημείο είναι ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (κατ’ ευφημισμό) που – μεταξύ άλλων – έχει δημιουργήσει Δήμους πολλών ταχυτήτων και έχει αποδυναμώσει την παρουσία του κράτους στην Περιφέρεια. Αν όλοι οι Δήμοι δεν μπορούν ή δε γίνεται να έχουν όλες τις Υπηρεσίες, να βρεθεί τρόπος Υποστήριξής τους (π.χ. Τύπου ΤΥΔΚ).

 

Τέταρτο σημείο είναι να ενισχυθεί ο συντονιστικός και ελεγκτικός ρόλος του κράτους στην Περιφέρεια και να

 

προσδιορισθούν με ακρίβεια ο ρόλος όλων των θεσμικών οργάνων.