ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟIΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20-12-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20-12-2011

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας καλούμε στις 20 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο Σπάρτης (Κεντρική Πλατεία Σπάρτης – Αίθουσα Συνεδριάσεων), στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

Α. Ενέργειες – Παρεμβάσεις της ΠΕΔ Πελοποννήσου

Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας (Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη)

Εισηγητής: κ. Σταύρος Αργειτάκος, Δήμαρχος Σπάρτης

B. Οικονομικά

1) Πρόταση για την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της ΠΕΔ

2) Αποδοχή τόκων από τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών των πρώην ΤΕΔΚ Αρκαδίας και Κορινθίας.

Εισηγητής: κ. Χρίστος Ζαχαριάς, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σικυωνίων

Γ. Διοικητικά 

1)  Συνεργασία με συνεργείο καθαριότητας για τον καθαρισμό των γραφείων της ΠΕΔ.

2) Ορισμός τεχνικού ασφαλείας της ΠΕΔ σύμφωνα με το Π.Δ. 17/96 και καθορισμός της αμοιβής του.

3) α) Άνοιγμα λογαριασμού όψεως στην Eurobank, με την ονομασία «Λογαριασμός ΠΕΔ Πελοποννήσου EOX-EL0047» για το έργο “Αποκατάσταση Δασών Όρους Πάρνωνα & Κατευθύνσεις Διατήρησης Όρους Ταϋγέτου στη Λακωνία”,  το οποίο υλοποιήθηκε από την πρώην ΤΕΔΚ Λακωνίας.(Κατάθεση υπολοίπου ποσού 2.251,22€) και

β) Εξουσιοδότηση του κ. Σταύρου Αργειτάκου-Δημάρχου Δήμου Σπάρτης για το κλείσιμο του λογαριασμού, που διατηρούσε η πρώην ΤΕΔΚ Λακωνίας στην Αγροτική Τράπεζα Σπάρτης, για το έργο “Αποκατάσταση Δασών Όρους Πάρνωνα & Κατευθύνσεις Διατήρησης Όρους Ταϋγέτου στη Λακωνία” .

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σμυρνιώτης, Δήμαρχος Τρίπολης

4)     Έγκριση πρακτικών τριμελούς επιτροπής της ΠΕΔ Πελοποννήσου, που αφορά την παράδοση – παραλαβή της  κινητής και ακίνητης περιουσίας των πρώην ΤΕΔΚ.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Μπουρίκας, Δημοτικός  Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

Δ. Επιτροπές & Συμβούλια

Ι. Περιφερειακού Επιπέδου

1) Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με το άρθρο 7  του Ν. 3879/2010.

2) Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου Αιρετών των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 234 του Ν. 3852/2010.

3) Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Τριμελή Ελεγκτική  Επιτροπή για τον καταλογισμό των ζημιών των ΟΤΑ στους αστικώς υπευθύνους αιρετούς, σύμφωνα με την παρ. 2 του  άρθρου 232 του Ν. 3852/2010.

4) Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη σύσταση του Συμβουλίου στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την παρ. ΙΧ  του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καμπόσος, Δήμαρχος  Άργους –Μυκηνών

ΙΙ. Νομαρχιακού Επιπέδου

 1)  Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008, για τη δημοπράτηση του έργου «ΛΙΜΑΝΙ ΓΥΘΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 22.160.000,00€.

2) Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη σύσταση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής για τον καθορισμό της ένδειξης «ΟΝΟΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ή ΟΜΑΔΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ» Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

3) Υπόδειξη τεσσάρων (4) εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Ν. Αρκαδίας για την τριετία 2012-2014.

4) Υπόδειξη τεσσάρων (4) εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κορινθίας για την τριετία 2012-2014.

5) Υπόδειξη τεσσάρων (4) εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Ν. Λακωνίας για την τριετία  2012-2014.

6) Υπόδειξη τεσσάρων (4) εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Ν. Μεσσηνίας  για την τριετία  2012-2014.

7)  Ορισμός τριών (3) υπαλλήλων ΟΤΑ με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση σε κάθε νομό του Υπηρεσιακού – Πειθαρχικού Συμβουλίου Προσωπικού των Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5  παρ.1α του Ν. 3584/2007.

8 )  Ορισμός εκ νέου ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΏΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», η οποία έχει  συναφθεί μεταξύ της πρώην Ν.Α. Μεσσηνίας και της πρώην ΤΕΔΚ Ν. Μεσσηνίας.

9) Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Εκδίκασης Αυθαιρέτων Κατασκευών  της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας.

Εισηγητής: κ. Αργειτάκος Σταύρος, Δήμαρχος Σπάρτης

Ε. Ενημερώσεις

Ενημέρωση από τον κ. Γεώργιο Καρλή, Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης για λειτουργικά και οικονομικά ζητήματα της εταιρείας.

ΣΤ. Παν Προταθησόμενον, με την προϋπόθεση της  σύμφωνης γνώμης του Δ.Σ. της ΠΕΔ (κατά το δυνατόν ομοφωνία)

1)  Προσδιορισμός τακτικής για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

2) Αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους κ. Αναστασόπουλου Ευστάθιου, ο οποίος  είχε οριστεί με την υπ. αριθμ. 76/2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ.,  στην Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος LEADER Μεσσηνίας της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

3)  Τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΠΕΔ Πελοποννήσου 4ου τριμήνου 2011.

4) Γνωμοδότηση για τον επανακαθορισμό των υποχρεωτικών δρομολογίων στις υπεραστικές γραμμές, που εξυπηρετούνται με λεωφορεία του ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας Α.Ε., λόγω προσθήκης νέων δρομολογίων.

 5) Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Δημοσίων έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου για το χρονικό διάστημα από 1-1-2012 έως 31-12-2013.

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου

Παναγιώτης Νίκας

Δήμαρχος Καλαμάτας

  

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο