Πρόσκληση για διήμερο Συνέδριο στο Μυστρά με θέμα: Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) & η εφαρμογή των Περιφερειακών Σχεδίων (ΠΣΔΑ)

Πρόσκληση Δημάρχων ….

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο