ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 24-01-2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 24-1-2012

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε στις 24 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 μ.μ. στο Δημαρχείο Δήμου Τρίπολης (Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 43, Τρίπολη 22100), στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα :

Α. Ενέργειες –Παρεμβάσεις της ΠΕΔ Πελοποννήσου

1.       Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ. 335/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου- Αγίων Θεοδώρων με θέμα «Λειτουργία και διαχείριση της Διώρυγας Κορίνθου, σε συνάρτηση με το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας και την επάρκεια του εργατικού δυναμικού».

Εισηγητής: Κων/νος  Λογοθέτης Δήμαρχος Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων

2.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα « Λειτουργία Λαϊκών Αγορών, των Περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας  κλπ».

Εισηγητής: Ιωάννης Τζεφεράκος, Δημοτικός Σύμβουλος Ανατολικής Μάνης

3.      Αποστολή 2ου εξωδίκου προς τη ΔΕΗ για το έκτακτο ειδικό τέλος επί των ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών.

Εισηγητής : Δημήτριος Καμπόσος, Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών

4.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εξόρυξης λιγνίτη από τις περιοχές της Ανατολικής Πυλίας .

Εισηγητής : Δημήτριος Καφαντάρης, Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος

Β. Προγραμματισμός

Ψήφιση Προγράμματος Δράσης της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου έτους 2012.

Εισηγητής : Ιωάννης Σμυρνιώτης, Δήμαρχος Τρίπολης

Γ. Οικονομικά 

1.       Ψήφιση απολογισμού Π.Ε.Δ.  Δ΄ τριμήνου 2011.

2.      Ψήφιση  προϋπολογισμού Π.Ε.Δ. οικονομικού έτους 2012.

3.      Αποδοχή ποσού 14.900,οο€ του Δήμου Ανατολικής Μάνης από προγραμματική σύμβαση που είχε συναφθεί μεταξύ του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Γυθείου και  της πρώην ΤΕΔΚ Λακωνίας  για την προμήθεια οχήματος.

4.      Έγκριση γενομένων δαπανών ημερίδας ποσού 4.257,01€, η οποία διοργανώθηκε από την ΠΕΔ στις 14-12-2011 με θέμα «Το Πρόβλημα Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».

5.      Έγκριση αιτήματος του Δ.Σ. του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την από κοινού έκδοση με την ΠΕΔ 2.000,00 αντιτύπων, εντύπου με τίτλο  “Τα Αρχαία θέατρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.

Εισηγητής : Ιωάννης Σμυρνιώτης, Δήμαρχος Τρίπολης

Δ. Διοικητικά

1.       Έγκριση Κανονισμού Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου.

2.      Έγκριση Κανονισμού Ε.Ε. της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου.

3.      Έγκριση Κανονισμού Ε.Σ. της  Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου.

Εισηγητής : Κωνσταντίνος Γκάτζιος, Δήμαρχος Επιδαύρου

4.      Συγκρότηση επιτροπών της ΠΕΔ Πελοποννήσου, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ),  για το έτος 2012.

5.      Έγκριση προμήθειας ολοκληρωμένου οικονομικού διαχειριστικού συστήματος για την οικονομική διαχείριση της  Π.Ε.Δ..

6.      Έγκριση του υπ. αριθμ. 1/2012  πρακτικού του Ε.Σ. της  Π.Ε.Δ. επί των δαπανών  του Δ΄ τριμήνου έτους 2011.

7.      Επικύρωση της διαπιστωτικής πράξης κατάταξης του προσωπικού της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου, σύμφωνα με το Ν. 4024/2011.

Εισηγητής : Κωνσταντίνος Κόλλιας, Δήμαρχος Τριφυλίας

8.     Εξέταση των αιτήσεων των υπαλλήλων της ΠΕΔ Πελοποννήσου κ. Βασιλείου Μάστορα και κ. Κων/νου Γαλάνη, με τις οποίες αιτούνται τη σύμφωνη γνώμη του  Δ. Σ.  για τη μεταφορά τους από την ΠΕΔ στο Δήμο Καλαμάτας.

9.      Έγκριση σύναψης ετήσιας σύμβασης με εξωτερικό συνεργάτη λογιστή για την εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος της Π.Ε.Δ..

10.  Έγκριση σύναψης σύμβασης για την απασχόληση οδηγού για υπηρεσιακές  μετακινήσεις για το χρονικό διάστημα από 25-1-2012 έως 31-12-2012.

Εισηγητής : Διονύσιος Ψαλίδας, Δημοτικός Σύμβουλος Πύλου -Νέστορος

11.   Καθορισμός αποζημίωσης και εξόδων κίνησης  των μελών του Δ.Σ., της Ε.Ε., του Ε.Σ.  και των εκπροσώπων της ΠΕΔ στην ΚΕΔΕ για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια επιτροπές κλπ.

12.  Παραχώρηση των αυτοκινήτων της ΠΕΔ σε Δήμους. 

13.  Διάθεση των βιβλίων των δανειστικών βιβλιοθηκών της ΠΕΔ σε Σχολεία, Δημόσιες και Δημοτικές βιβλιοθήκες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

14.  Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. της ΠΕΔ στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, στην Κομοτηνή, στις 27-28 Ιανουαρίου 2012.

Εισηγητής : Γεώργιος Μπουρίκας, Δημοτικός Σύμβουλος Ερμιονίδας

Ε. Επιτροπές

Περιφερειακού  Επιπέδου

Ορισμός τριών (3) εκπροσώπων με τους αναπληρωτές του για τη συγκρότηση της νέας Επιτροπής Παρακολούθησης για τη διαχείριση και υλοποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Πόρου( ΕΑΠ) Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης, σύμφωνα με την αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ. 5.179/οικ.28485 (ΦΕΚ 2882 τΒ/2011) τροποιητική απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

Νομαρχιακού Επιπέδου

Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΈΡΓΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ. – ΥΠΟΕΡΓΟ 1- ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ», του Τ/ματος Συγκ. Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 του Ν. 3669/2008.

Εισηγητής : Ευστάθιος Αναστασόπουλος, Δήμαρχος Μεσσήνης

ΣΤ. Ημερίδες

1.       Οργάνωσης ημερίδας, στο Ναύπλιο, με θέμα:«ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

2.      Οργάνωσης ημερίδας, στην Καλαμάτα , με θέμα:« ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ»

Εισηγητής : Σταύρος Αργειτάκος, Δήμαρχος Σπάρτης

Ζ. Παν προταθησόμενον με την προϋπόθεση της  σύμφωνης γνώμης του Δ.Σ. της ΠΕΔ (κατά το δυνατόν ομοφωνία)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο