ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 28-02-2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Δ.Σ. 28-2-2012

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Σας καλούμε στις 28 Φεβρουαρίου  2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 μ.μ. στο Δημαρχείο Δήμου Τρίπολης (Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 43, Τρίπολη 22100), στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα :

Α. Ενέργειες –Παρεμβάσεις της ΠΕΔ Πελοποννήσου  

 1. 1.       Διαχείριση απορριμμάτων – Η υπάρχουσα κατάσταση.  

Εισηγητής: Σμυρνιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος Τρίπολης  

 1. 2.      Ενέργειες της ΠΕΔ σύμφωνα με  το υπόμνημα διαμαρτυρίας, που εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Μάνης, σχετικά με το άρθρο 14 του –υπό  διαβούλευση-  Π.Δ/τος «Περί χρήσεων γης».    

Εισηγητής: Γιαννημάρας Δημήτριος, Δήμαρχος Δυτικής Μάνης  

 1. 3.   Κατάσταση οδικού δικτύου Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Εισηγητής: Αναστασόπουλος Ευστάθιος, Δήμαρχος Μεσσήνης  

 1. 4.   Περί κατάργησης του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας. 

Εισηγητής: Καμπόσος Δημήτριος, Δήμαρχος Άργους Μυκηνών 

B. Διοικητικά

 1. 5.   Έγκριση σύγκλησης επόμενου Δ.Σ. της  ΠΕΔ στην Πόλη της Κορίνθου. 

Εισηγητής: Παπακυριάκος Αννίβας, Δήμαρχος Βέλου – Βόχας 

 1. 6.   Επικύρωση της υπ. αθμ. 2/2012 Απόφασης Προέδρου ΠΕΔ , που αφορά την έγκριση ενοικίασης αυτοκινήτων των εκπροσώπων της ΠΕΔ για τις μετακινήσεις του  κατά τη συμμετοχή τους στο συνέδριο της ΚΕΔΕ που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή, στις 27-28 Ιανουαρίου 2012. 

Εισηγητής: Μπουρίκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας  

 1. 7.   Ορισμός τριμελούς επιτροπής ανά Περιφερειακή Ενότητα για την εκκαθάριση των αρχείων των πρώην ΤΕΔΚ.

 

 1. 8.  Ορισμός τριμελούς επιτροπής στις Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Αργολίδας, Μεσσηνίας και Κορινθίας για την δωρεάν παραχώρηση των βιβλίων που διαθέτει η ΠΕΔ σε σχολεία της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων.   

Εισηγητής: Τζεφεράκος Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αν. Μάνης  

 1. 9.   Έγκριση συμμετοχής της ΠΕΔ στο 50 Φεστιβάλ Ελαιόλαδου και Ελιάς,  στις  6,7 & 8 Απριλίου 2012 . 

Εισηγητής : Κόλλιας Κων/νος, Δήμαρχος  Τριφυλίας

Γ. Επιτροπές

Περιφερειακού  Επιπέδου  

 1. 10.  Υπόδειξη ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου της Διοίκησης, της Δ/νσης Τεχνικών έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου για  τη δημοπράτηση του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟ-ΧΑΝΙ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» 
 2. 11.   Υπόδειξη ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου της Διοίκησης, της Δ/νσης Τεχνικών έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου για  τη δημοπράτηση έργων με προϋπολογισμό άνω του ορίου 2ης  τάξης.  

Εισηγητής : Γκάτζιος Κων/νος, Δήμαρχος Επιδαύρου 

Νομαρχιακού Επιπέδου  

 1. 12.  Ορισμός εκπροσώπου του Πρόεδρου της ΠΕΔ Πελοποννήσου, με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Κατανομής Κονδυλίων από το τέλος ανάπτυξης βιομηχανικών περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Φλώρινας και Αρκαδίας.

 

 1. 13.  Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, στην επιτροπή Διαγωνισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Σικυωνίων για το έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΣΙΟΥ».

 

 1. 14.  Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, στην επιτροπή Διαγωνισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Ναυπλιέων για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ».

 

 1. 15.   Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, στην Επιτροπή Κρίσεως Ενστάσεων Αυθαιρέτων του Δήμου Άργους – Μυκηνών, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.4, του Π.Δ. 267(ΦΕΚ 195Α΄/21-8-1998) και άρθρο 282, παρ. 1α,γ, Ν.3852/2010.

 

 1. Αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους της ΠΕΔ,  που είχε  οριστεί με την υπ. αριθμ. 82/2011 απόφαση του Δ.Σ. της, στην Α/Βάθμια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου του Τ/ματος Πολεοδομίας Δήμου Μεγαλόπολης.
 2. Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, ως μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π. Ε. Αργολίδας, σύμφωνα με το Π.Δ. 170, άρθρο 1 , παρ. 1 & 2 ( ΦΕΚ 140 Α΄/9-72033).
 3. Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, ως μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π. Ε. Κορινθίας,  σύμφωνα με το Π.Δ. 170, άρθρο 1 ( ΦΕΚ 140 Α΄/9-72033).
 4. Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, ως μέλη της Επιτροπής θεμάτων Ε.Δ.Χ. , της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π. Ε. Κορινθίας,  σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1437/1984.
 5. Αντικατάσταση α) του τακτικού  μέλους της ΠΕΔ στο Υπηρεσιακό-Πειθαρχικό Συμβούλιο Προσωπικού ΟΤΑ για το χρονικό διάστημα ως 31-12-2012 του Νομού Αρκαδίας και β) του αναπληρωματικού μέλους της ΠΕΔ στο Υπηρεσιακό-Πειθαρχικό Συμβούλιο Προσωπικού ΟΤΑ για το χρονικό διάστημα ως 31-12-2012 του Νομού Κορινθίας, που είχαν  οριστεί με την υπ. αριθμ. 132/2011 απόφαση του Δ.Σ. της.

Εισηγητής : Αργειτάκος Σταύρος, Δήμαρχος Σπάρτης  

Δ. Παν προταθησόμενον με την προϋπόθεση της  σύμφωνης γνώμης του Δ.Σ. της ΠΕΔ (κατά το δυνατόν ομοφωνία)

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου

Παναγιώτης Νίκας

Δήμαρχος Καλαμάτας

 

Πίνακας Αποδεκτών (Μέλη Δ.Σ. ΠΕΔ Πελοποννήσου)

1.      Νίκας Παναγιώτης Πρόεδρος, Δήμαρχος Καλαμάτας
2.      Καμπόσος Δημήτριος Αντιπρόεδρος, Δήμαρχος Άργους -Μυκηνών
3.      Σμυρνιώτης Ιωάννης Γραμματέας, Δήμαρχος  Τρίπολης
4.      Αργειτάκος Σταύρος Μέλος Δ.Σ., Δήμαρχος Σπάρτης
5.      Κόλλιας Κωνσταντίνος Μέλος Δ.Σ., Δήμαρχος Τριφυλίας
6.      Αναστασόπουλος Ευστάθιος Μέλος Δ.Σ., Δήμαρχος Μεσσήνης
7.      Γκάτζιος Κωνσταντίνος Μέλος Δ.Σ., Δήμαρχος Επιδαύρου
8.      Παπακυριάκος Αννίβας Μέλος Δ.Σ., Δήμαρχος Βέλου -Βόχας
9.      Ανδριανάκος Ευάγγελος Μέλος Δ.Σ., Δήμαρχος Νεμέας
10.         Σταματόπουλος Σπυρίδων Μέλος Δ.Σ., Δήμαρχος Σικυωνίων
11.         Γιαννόπουλος Ιωάννης Μέλος Δ.Σ., Δήμαρχος Γορτυνίας
12.         Σκαντζός Εμμανουήλ Μέλος Δ.Σ., Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας
13.         Μπουρίκας Γεώργιος Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας
14.         Τζεφεράκος Ιωάννης Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ανατολικής Μάνης
15.         Ψαλίδας Διονύσιος Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πύλου – Νέστορος
16.         Ζαχαριάς Χρίστος Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σικυωνίων
17.         Βόσνος Δημήτριος Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τρίπολης
18.         Λέκκας Πέτρος Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κορινθίων
19.         Παναγιωτακάκος Ηλίας Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Eυρώτα
20.         Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σικυωνίων
21.         Τσορώνης Αναστάσιος Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πύλου – Νέστορος

 

Πίνακας Αποδεκτών (Δήμαρχοι μη Μέλη Δ.Σ. ΠΕΔ Πελοποννήσου)

1.      Αναγνωσταράς Παναγιώτης Δήμαρχος Ναυπλιέων
2.      Ανδρεάκος Πέτρος Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης
3.      Γεννημάρας Δημήτριος Δήμαρχος Δυτικής Μάνης
4.      Γρυπιώτης  Ιωάννης Δήμαρχος Ευρώτα
5.      Καμιζής Δημήτριος Δήμαρχος Ερμιονίδας
6.      Καφαντάρης Δημήτριος Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος
7.      Κλαδούχος Αντώνιος Δήμαρχος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης
8.      Λογοθέτης Κωνσταντίνος Δήμαρχος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων
9.      Μαρνέρης Ιωάννης Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας
10.         Μπάμης Φίλιππος Δήμαρχος Οιχαλίας
11.         Μπούρας Παναγιώτης Δήμαρχος  Μεγαλόπολης
12.         Πνευματικός Αλέξανδρος Δήμαρχος Κορινθίων
13.         Τριχείλης Ηρακλής Δήμαρχος Μονεμβάσιας
14.         Ψαρομμάτης  Παναγιώτης Δήμαρχος Ελαφονήσου

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο