ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 3-4-2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ 3-4-2012

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Δ/ΝΣΗ:   ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ 18 
 & ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗ – Τ.Κ. 221 00
( 2710 – 225072
7 2710 – 221336
Ε-mail : tedk-a@otenet.gr
Ιστότοπος:www.pedpeloponnisou.gr
 Τρίπολη, 27/3/2012Αρ. Πρωτ.:387

ΠΡΟΣ

 

Τα Μέλη του Δ.Σ. ΠΕΔ Πελοποννήσου

( όπως πίνακας αποδεκτών)

 

Κοινοποίηση

κ.κ. Δημάρχους Περιφέρειας

Πελοποννήσου μη μέλη Δ.Σ.

ΠΕΔ Πελοποννήσου

( όπως πίνακας αποδεκτών)

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε στις 3 Απριλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 μ.μ., στην Κόρινθο,  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορινθίων (Δ/νση: Κολιάτσου 32), στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιου της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

Α. Ενέργειες –Παρεμβάσεις της ΠΕΔ Πελοποννήσου

1.          Διαχείριση απορριμμάτων – Η υπάρχουσα κατάσταση και ενέργειες

 Εισηγητής: κ. Σμυρνιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος Τρίπολης

 2.         Έγκριση δαπάνης της νομικής τεκμηρίωσης των προσφυγών των Δήμων κατά της  επιβολής προστίμων από την Περιφέρεια για τη λειτουργία των ΧΑΔΑ

 Εισηγητής: κ. Μπουρίκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

 3.         Δημοτικά  Λιμενικά Ταμεία

 Εισηγητής: Πνευματικός Αλέξανδρος, Δήμαρχος Κορινθίων

 4.         Αναθεώρηση χαρακτηρισμού οδικού δικτύου

 Εισηγητής: κ. Γκάτζιος Κων/νος, Δήμαρχος Επιδαύρου

 5.         Ενέργειες της ΠΕΔ επί της υπ. αριθμ. 55/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Οιχαλίας με θέμα: «Υπαγωγή των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Είρας στις Δημόσιες Υπηρεσίες του Νομού Μεσσηνίας»

 Εισηγητής: κ. Μπάμης Φίλιππος, Δήμαρχος Οιχαλίας

 6.         Δημιουργία Κέντρων Κράτησης Λαθρομεταναστών

 Εισηγητής: κ. Αργειτάκος Σταύρος, Δήμαρχος Σπάρτης

Β. Οργάνωση της ΠΕΔ Πελοποννήσου

7.         Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της ΠΕΔ Πελοποννήσου

 8.         Ψήφιση του Κανονισμού Έργων-Μελετών -Υπηρεσιών της ΠΕΔ Πελοποννήσου

 Εισηγητής: κ. Νίκας Παναγιώτης, Δήμαρχος Καλαμάτας

Γ. Διοικητικά θέματα

9.         Καθορισμός εξόδων κίνησης των υπαλλήλων της ΠΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 6, περ. ε΄ του Π.Δ. 75/2011

 10.    Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου 

 Εισηγητής: κ. Τζεφεράκος Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ανατολικής Μάνης 

 Δ. Οικονομικά θέματα

11.      Έγκριση γενομένων δαπανών για την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 22/2/2012 στο Ναύπλιο με θέμα: «Το πρόβλημα των Ναρκωτικών και η αντιμετώπιση του σε περίοδο οικονομικής και Κοινωνικής κρίσης».

 12.     Αποδοχή ποσού 1.217,38€ από την τράπεζα Eurobank ως πιστωτικοί τόκοι 1ου διμήνου 2012.

 13.     Έγκριση γενομένων δαπανών για την αγορά μιας φωτογραφικής μηχανής και δυο δημοσιογραφικών μαγνητοφώνων.

 Εισηγητής: κ. Αναστασόπουλος Ευστάθιος, Δήμαρχος Μεσσήνης

 Ε. Επιτροπές & Συμβούλια

 Περιφερειακού Επιπέδου

 14.     Αντικατάσταση του τακτικού μέλους της ΠΕΔ,  που είχε  υποδειχτεί προς την ΚΕΔΕ  με την υπ. αριθμ. 63/2011 απόφαση του Δ.Σ., στην Β/Βάθμια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου.

Νομαρχιακού Επιπέδου

 15.     Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή για τη συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 7 του Νόμου 2323/1995 του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

 16.     Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων( ΣΥΠΟΘΑ)ανά  Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 30 & 32 του Ν. 4030/2011

 17.     Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση των μελών της Αστικής Εταιρείας του Κέντρου Πρόληψης της Χρήσης των Εξαρτησιογόνων ουσιών Νομού Κορινθίας

 Εισηγητής: κ. Παπακυριάκος Αννίβας, Δήμαρχος Βέλου -Βόχας

 ΣΤ. Φεστιβάλ Ελαιολάδου& Ελιάς

18.    Ενημέρωση από τον  Πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής για την οργάνωση του περιπτέρου της ΠΕΔ στο 5ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς

 Εισηγητής: κ. Κόλλιας Κων/νος, Δήμαρχος Τριφυλίας

 Ζ. Παν προταθησόμενον

  

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου

 

Παναγιώτης Νίκας

Δήμαρχος Καλαμάτας

  

Πίνακας Αποδεκτών (Μέλη Δ.Σ. ΠΕΔ Πελοποννήσου)

1.      Νίκας Παναγιώτης Πρόεδρος, Δήμαρχος Καλαμάτας
2.      Καμπόσος Δημήτριος Αντιπρόεδρος, Δήμαρχος Άργους -Μυκηνών
3.      Σμυρνιώτης Ιωάννης Γραμματέας, Δήμαρχος  Τρίπολης
4.      Αργειτάκος Σταύρος Μέλος Δ.Σ., Δήμαρχος Σπάρτης
5.      Κόλλιας Κωνσταντίνος Μέλος Δ.Σ., Δήμαρχος Τριφυλίας
6.      Αναστασόπουλος Ευστάθιος Μέλος Δ.Σ., Δήμαρχος Μεσσήνης
7.      Γκάτζιος Κωνσταντίνος Μέλος Δ.Σ., Δήμαρχος Επιδαύρου
8.      Παπακυριάκος Αννίβας Μέλος Δ.Σ., Δήμαρχος Βέλου -Βόχας
9.      Ανδριανάκος Ευάγγελος Μέλος Δ.Σ., Δήμαρχος Νεμέας
10.         Σταματόπουλος Σπυρίδων Μέλος Δ.Σ., Δήμαρχος Σικυωνίων
11.         Γιαννόπουλος Ιωάννης Μέλος Δ.Σ., Δήμαρχος Γορτυνίας
12.         Σκαντζός Εμμανουήλ Μέλος Δ.Σ., Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας
13.         Μπουρίκας Γεώργιος Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας
14.         Τζεφεράκος Ιωάννης Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ανατολικής Μάνης
15.         Ψαλίδας Διονύσιος Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πύλου – Νέστορος
16.         Ζαχαριάς Χρίστος Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σικυωνίων
17.         Βόσνος Δημήτριος Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τρίπολης
18.         Λέκκας Πέτρος Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κορινθίων
19.         Παναγιωτακάκος Ηλίας Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Eυρώτα
20.         Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σικυωνίων
21.         Τσορώνης Αναστάσιος Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πύλου – Νέστορος

 

Πίνακας Αποδεκτών (Δήμαρχοι μη Μέλη Δ.Σ. ΠΕΔ Πελοποννήσου)

1.      Αναγνωσταράς Παναγιώτης Δήμαρχος Ναυπλιέων
2.      Ανδρεάκος Πέτρος Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης
3.      Γιαννημάρας Δημήτριος Δήμαρχος Δυτικής Μάνης
4.      Γρυπιώτης  Ιωάννης Δήμαρχος Ευρώτα
5.      Καμιζής Δημήτριος Δήμαρχος Ερμιονίδας
6.      Καφαντάρης Δημήτριος Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος
7.      Κλαδούχος Αντώνιος Δήμαρχος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης
8.      Λογοθέτης Κωνσταντίνος Δήμαρχος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων
9.      Μαρνέρης Ιωάννης Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας
10.         Μπάμης Φίλιππος Δήμαρχος Οιχαλίας
11.         Μπούρας Παναγιώτης Δήμαρχος  Μεγαλόπολης
12.         Πνευματικός Αλέξανδρος Δήμαρχος Κορινθίων
13.         Τριχείλης Ηρακλής Δήμαρχος Μονεμβάσιας
14.         Ψαρομμάτης  Παναγιώτης Δήμαρχος Ελαφονήσου

 

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο