ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 1ης ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΑΝ “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020”

ΘΕΜΑ 4ο ΔΣ ΚΕΔΕ 13 ΦΕΒ 2013

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο