ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ ΤΩΝ ΟΤΑ Αʼ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ