ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΚΔΗΦ

Η παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων στα ΚΗΦΗ και ΚΔΗΦ προβλέπεται στον Νόμο του Υπουργείου Οικονομικών « Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχής πιστώσεων και άλλες διατάξεις» που ψηφίσθηκε στις 28/3/2013 στο άρθρο 47 παρ. 2

Δείτε την σχετική τροπολογία ΕΔΩ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο