ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014- 31Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019)

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο