ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ – ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΓΑ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

Η επιστολή του κ. Γιαννούση προς τους Δημάρχους έχει ως εξής:

«Όπως πιθανώς γνωρίζετε, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων / ΕΣΠΑ προχώρησε προ ημερών σε μια προσωρινή ρύθμιση αναφορικά με τις εντάξεις νέων έργων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΣΠΑ, καθώς και τις υπογραφές νέων συμβάσεων, έως ότου ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των Προγραμμάτων από έργα που δεν βρίσκονται σε στάδιο ωρίμανσης τέτοιο που να δικαιολογεί την ένταξή τους, στην παρούσα φάση.

Αυτή η ρύθμιση για την εξυγίανση και τον συνολικό επαναπρογραμματισμό των προγραμμάτων επιβάλλεται για δύο λόγους:

– Πρώτον, περιλαμβάνεται στο μνημόνιο ως δέσμευση της χώρας. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως το τέλος Απριλίου και να κοινοποιηθεί στην ΕΕ ως το τέλος Μαΐου.

– Δεύτερον, υπαγορεύεται από την κοινή λογική, δεδομένου ότι οι εντάξεις στο σύνολο των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ανέρχονται σήμερα σε 36,5 δισ. €, μέγεθος που αντιστοιχεί στο 152,3 % της συνολικής δημόσιας δαπάνης του ΕΣΠΑ. Με άλλα λόγια για να χρηματοδοτηθεί το σύνολο των έργων που έχουν ενταχθεί ως τώρα στο ΟΠΣ από το παρόν ΕΣΠΑ χρειαζόμαστε «μισό ΕΣΠΑ» επιπλέον από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κάτι που είναι προφανές πως δεν μπορεί να γίνει.

Η υποχρέωση που έχουμε αναλάβει προβλέπει τη μείωση της υπερδέσμευσης στο επίπεδο του 105 -115 % προκειμένου αφενός να υπάρχει ένα περιθώριο ασφαλείας ως προς την απορρόφηση των κονδυλίων σε περίπτωση που υπάρξουν αστοχίες σε κάποια έργα και αφετέρου να μην δημιουργείται κίνδυνος υπέρμετρης επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού.

Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας!

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έχει προγραμματίσει τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου τα έργα που δεν προλαβαίνουν να ολοκληρωθούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, ή δεν χωράνε στον προϋπολογισμό του, να υπαχθούν στο νέο πρόγραμμα της περιόδου 2014-2020, κάτι που θα διασφαλίσει άλλωστε και την ταχύτερη έναρξη των εκταμιεύσεων κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Έχει μάλιστα καθοριστεί για το σκοπό αυτό συνάντηση με την ΚΕΔΕ την Παρασκευή 25 Απριλίου.

Σημειώνω ακόμη ότι το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας είχε ενημερώσει έγκαιρα (με εγκύκλιο που εκδόθηκε στις 20 Αυγούστου 2013) για την ανάγκη περιορισμού της υπερδέσμευσης κονδυλίων. Με λύπη διαπιστώσαμε ότι οι φορείς διαχείρισης όχι μόνο δεν ανταποκρίθηκαν και δεν προχώρησαν από τότε (που το πρόβλημα ήταν σαφώς μικρότερο) σε εκκαθάριση των προγραμμάτων αλλά προχώρησαν έκτοτε και σε νέες εντάξεις, συγκεκριμένα 729 πράξεων με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 1,4 δισ. ευρώ. Είναι φανερό συνεπώς ότι η ρύθμιση στην οποία προχωρήσαμε είναι η μόνη ρεαλιστική λύση σήμερα και από τον κανόνα αυτό θα υπάρξουν εξαιρέσεις μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις που θα συμφωνηθούν προηγουμένως με την ΕΕ.

Υπογραμμίζω για μια ακόμη φορά ότι κάθε ανησυχία για μη εκτέλεση έργων ή για ακύρωση του σχεδιασμού των Δήμων είναι αβάσιμη. Αυτό που επιχειρείται απλώς, είναι ένας εξορθολογισμός του προγραμματισμού μας προκειμένου να υπάρχει κάλυψη των δαπανών από την πλευρά των Βρυξελλών και προώθηση των προγραμμάτων βάσει των κανόνων που έχουν θεσπιστεί».

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο