ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙ-ΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΓΙ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 15-11-2011

 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ: Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’18 

& ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗ Τ.Κ. 221 00

2710–225072

2710–221336

Ε-mail : tedk-a@otenet.gr

 

 Τρίπολη, 23/11/2011

 Αριθμ. Πρωτ.: 195

 

 

 

ΠΡΟΣ

 Όπως Πίνακας Αποδεκτών

  

 

 

 

Θέμα : «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ’’

 

 Το Δ.Σ. της ΠΕΔ Πελοποννήσου στη συνεδρίαση της 15ης  Νοεμβρίου 2011, με την υπ. αριθμ. 52/11 απόφασή του, απεφάσισε να σας αποσταλεί η παρούσα επιστολή, με σκοπό να σας αναφέρει τα προβλήματα, που δημιουργούνται με την υπ΄ αριθ. ΔΟΑ /Φ.19/1/οικ.21732/31-10-2011  εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα : «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου», η οποία βασίζεται στον Ν.4024/2011 « Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. (ΦΕΚ 226 Α΄).

Στο πλαίσιο του ανωτέρω Νόμου και στις διατάξεις του άρθρ. 33 παρ.1 περ. α προβλέπεται η κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, μεταξύ άλλων φορέων και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού περιλαμβανομένων και των προσώπων δημοσίου δικαίου εποπτείας τους. Μάλιστα, εάν οι κενές οργανικές θέσεις δεν υπερβαίνουν το 60% των θέσεων, οι θέσεις καταργούνται αυτοδικαίως, με διαπιστωτική πράξη του οργάνου διοίκησης, στην περίπτωσή μας του ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Αν αυτές υπερβαίνουν το 60%, αυτό γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταρρύθμισης Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Όπως καταλαβαίνετε τα ανωτέρω γεννούν πολλά ερωτήματα και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι καταστροφικά για δράσεις και προγραμματισμούς τους οποίους έχουμε δρομολογήσει. Αναφέρω ορισμένα παραδείγματα :

Πολλοί Δήμοι έχουν μόλις ψηφίσει και έχουν εγκριθεί οι οργανισμοί τους μετά από επίπονη και κοπιαστική εργασία. Οι κενές οργανικές θέσεις ανταποκρίνονται σε ΑΝΑΓΚΕΣ που οι Δήμοι  έχουν.

Τι θα γίνει με τον τομέα της καθαριότητας ;

Τι θα γίνει με τις μετατάξεις από Δήμο σε Δήμο ή από τις τέως ΤΥΔΚ στους Δήμους που έχουν δρομολογηθεί; ( σε καίριες θέσεις όπως η Δημοτική Αστυνομία)

Τι θα γίνει με τις μετατάξεις που εκκρεμούν στα Υπηρεσιακά Συμβούλια;

Τι θα γίνει με τις μετατάξεις που εκκρεμούν στο ΦΕΚ ή εκκρεμεί η έκδοση απόφασης από το φορέα υποδοχής και πολλά άλλα θέματα που καίνε και απασχολούν τους Δήμους μας.

Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την εργασιακή εφεδρεία και την  πρόβλεψη των προσλήψεων – απολύσεων 1-10, είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να επανεξεταστούν από το υπουργείο σας,  διότι συνδυαστικά εφαρμοζόμενα θα είναι καταστροφικά για την λειτουργία των Δήμων. Θεωρούμε ότι οι Δήμοι θα πρέπει να εξαιρεθούν από τα ανωτέρω μέτρα(άρθρ. 33 Ν. 4024/2011, εργασιακή εφεδρεία , προσλήψεις – απολύσεις 1-10) μιας και με την εφαρμογή του  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ( Ν.3852/2010) τώρα ουσιαστικά οργανώνονται, γίνεται η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και των αναγκών στους νέους οργανισμούς τους.

Ευελπιστούμε ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας θα εξετάσετε  το αίτημα μας και θα προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, οι οποίες θα βοηθήσουν την προσπάθεια των Δήμων στην οργάνωση  και λειτουργία τους μετά τη συνένωση τους.    

 

Με εκτίμηση,

 Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου

 

Παναγιώτης Νίκας

Δήμαρχος Καλαμάτας

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

    Β. Σοφίας 15

     Αθήνα 10674

 2. Υπουργό Εσωτερικών

      Σταδίου 27

      Αθήνα 101 83

 3. Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων Ελλάδας

 4. ΚΕΔΕ

     

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο