Κατανομή ποσού 20.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ 20.000.000 € ΑΠΟ ………………

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο