Η ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ως αδιανόητη, πρωτοφανή και αυθαίρετη χαρακτηρίζει το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ τη ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών για τον καθορισμό νέων αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

Αδιανόητη διότι οι κάτοικοι φτωχών περιοχών καλούνται να επιβαρυνθούν οικονομικά κατά πολύ περισσότερο από τους κατοίκους πλούσιων περιοχών. Πρωτοφανή και αυθαίρετη διότι σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (άρθρο 261) το υπουργείο Οικονομικών, πριν προχωρήσει στον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, είναι υποχρεωμένο να ζητήσει την έκφραση γνώμης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου εντός της περιφέρειας του οποίου βρίσκονται τα ακίνητα.

Οι Δήμοι μέχρι σήμερα δεν έχουν κληθεί να εκφράσουν τη γνώμη τους, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΚΕΔΕ ζητά από το υπουργείο Οικονομικών να παγώσει τις διαδικασίες και να ζητήσει άμεσα με εγκύκλιό του από τα Δημοτικά Συμβούλια να εκφράσουν τη γνώμη τους, όπως άλλωστε ο νόμος ορίζει.  Σε διαφορετική περίπτωση το υπουργείο Οικονομικών εγκαλείται για μη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο