ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ Ν.4002/2011 ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΥΠΕΣ 983-2012

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο