ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΕΡΙ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

1546-2012

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο