ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ