ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 6.081.927,15 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2012, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3852/2010.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ