ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 3.154.238,36 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2012, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3852/2010