ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΔΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΤΑ

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

Η ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 30/11/2012 – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο