ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΔΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο