ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ.5 ΤΟΥ Ν.3839/2010‏

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο