ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ)

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο