ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

 

ΨΗΦΙΣΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Σ. 15-11-2011

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

 ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 60/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ)

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Σ. ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Το Διοικητικό συμβούλιο της ΠΕΔ Πελοποννήσου στη συνεδρίαση του στις  15 Νοεμβρίου 2011,  συναισθανόμενο το αδιέξοδο και την κοινωνική αδικία για εκατοντάδες οικογένειες και την δυσκολία που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο μέρος των δημοτών  να καταβάλλει τα  ποσά αυτά σχετικά με την επιβολή του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών, το οποίο επέβαλε η Πολιτεία να εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ, αποφάσισε:

  • Να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες προς  την κυβέρνηση και τον αρμόδιο Υπουργό προκειμένου να υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη για την άμεση απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του ειδικού τέλους των αδύναμων ομάδων του πληθυσμού (άποροι, άνεργοι, ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και άτομα με χαμηλά εισοδήματα) και τον καθορισμό εύκολης και ταχείας διαδικασίας επιστροφής, οιουδήποτε καταβληθέντος απ’ αυτούς, ποσού αλλά και προς όσους έχουν καταβάλλει υπερβάλλοντα των αναλογούντων ποσά, λόγω λανθασμένου υπολογισμού ή ιδιοκτητών εκτός σχεδίου  ακινήτων.
  • Να ασκηθεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Δ.Σ.Α. κατά την συζήτηση της υπ’ αυτόν ασκηθείσας αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας .
  • Να σταλεί εξώδικο προς την ΔΕΗ με το οποίο θα καλείται να μην προβεί στην διακοπή ηλεκτροδότησης κανενός ακινήτου , λόγω μη καταβολής του ειδικού τέλους,  μέχρι εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεως ακύρωσης .
  • Σε περίπτωση θετικής έκβασης της προαναφερθείσας αίτησης ακύρωσης κάθε Δήμαρχος να παράσχει νομική υποστήριξη σε όσους δημότες κατέβαλλαν το ειδικό τέλος και επιθυμούν την επιστροφή του ως αχρεωστήτως καταβληθέν .