ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ Αʼ ΚΑΙ Βʼ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΤΩΝ ΑΡ. 93 & 182 ΤΟΥ Ν.3852/2010 ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο