ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ “ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (Σ.Ε.Σ.) 2014-2020 ”

 

Εισήγηση:  Γενικά στοιχεία της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 για την Ελλάδα/Διαδικασίες – χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού

 Εισηγητής: κ. Ιακωβίδης Δημήτριος, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ( ΕΥΣΣΑΑΠ ) Υπουργείου Ανάπτυξης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ.ΙΑΚΩΒΙΔΗ

Εισήγηση: Η Αναπτυξιακή Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου την  προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 / Έξυπνη Εξειδίκευση

Εισηγητής: κ. Κούτρης Παναγιώτης, Προϊστάμενος Μονάδας Α’ Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ.ΚΟΥΤΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

Εισήγηση:  Ο Σχεδιασμός του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020

Εισηγητής: κ. Σκούρας Αναστάσιος, Προϊστάμενος Ενδιάμεσης Διαχειριστικής  Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΚΟΥΡΑ