ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Σ. 24-10-2011

 ΨΗΦΙΣΜΑ

 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ «ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

 ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 32/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ)

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Σ. ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

  

                                                                  

Μετά από αίτημα των ενδιαφερόμενων Δήμων που θίγονται από την προτεινόμενη θεσμοθέτηση Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου στηρίζοντας τον δίκαιο αγώνα τους για την προστασία των περιοχών αυτών , εκδίδει το ακόλουθο ψήφισμα :

 Η ανάπτυξη  υδατοκαλλιεργειών σε περιοχές απαιτεί να τηρηθούν προϋποθέσεις, οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες για την ανάπτυξη των περιοχών αυτών αλλά για την επιτυχή εφαρμογή του αναγκαίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις υδατοκαλλιέργειες. Απαιτείται:

 ü      Να προηγηθεί η θεσμοθέτηση Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Παράκτιο και Νησιωτικό Χώρο συνολικά, ώστε όλες οι χρήσεις-δράσεις που υπάρχουν ή αναπτύσσονται ή πρόκειται να αναπτυχθούν σε αυτόν, να λειτουργούν ισόρροπα, ορθολογικά και μη ανταγωνιστικά (τουρισμός, λιμάνια, ναυσιπλοΐα, αλιεία, αρχαιότητες, προστατευόμενα οικοσυστήματα κλπ) και μετά να ακολουθήσει η θεσμοθέτηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες.

 

ü      Για την θεσμοθέτηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου, για την θεσμοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών και για την έκδοση όλων των διοικητικών πράξεων που αφορούν στην Υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα να είναι απαραίτητη η δεσμευτική σύμφωνη γνώμη της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης των περιοχών που με οποιονδήποτε τρόπο αφορούν.

 

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο