ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΕΔΕ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» – ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ