ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΑΡ. 45 8-8-14 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014- 2019

1. Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45

2. ΤΟ ΠΔ 75 / 2011

3. ΤΟ ΦΕΚ 158 ΤΕΥΧΟΣ Α 8-8-14 ( Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του ΠΔ 75/11)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο