ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΠΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΠΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 171 /2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο