ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.& Δ ΓΑΙ ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.& Δ ΓΑΙ ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 167 /2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο