ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΓΑ

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 183 / 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) 

ΘΕΜΑ:«Λειτουργία ΟΓΑ »

  

Κύριε Διοικητά,

 Το ΔΣ της ΠΕΔ Πελοποννήσου στη συνεδρίαση του, τη Δευτέρα 12-11-2012, επισήμανε τις διαφοροποιήσεις που έχουν επέλθει στο αντικείμενο των εργασιών των ανταποκριτών των ΟΓΑ στους ΟΤΑ και τα προβλήματα που δημιουργούνται στους Δήμους από το νομικό του πλαίσιο, το οποίο παραμένει το ίδιο, παρά τη μετεξέλιξη του ως πλέον Οργανισμού κύριας ασφάλισης, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον ΟΓΑ που ιδρύθηκε το 1961.

Πιο συγκεκριμένα, θεωρούν ότι το αντικείμενο εργασιών που καλούνται να υλοποιήσουν οι ανταποκριτές είναι τεράστιο και πολυποίκιλο. Απαιτείται πολύς χρόνος τόσο για την ενημέρωσή τους όσο και για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον να είναι συνεπείς στις αρμοδιότητές τους, ως υπάλληλοι του Δήμου και ως ανταποκριτές ΟΓΑ και μάλιστα εντός του ωραρίου, όπως προβλέπεται(παράλληλα με τα λοιπά καθήκοντα). Στις παραπάνω δυσκολίες προστίθενται και οι λειτουργικές δαπάνες οι οποίες είναι πλέον τεράστιες. Ο ΟΓΑ δεν διαθέτει στους ανταποκριτές του ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ απαιτεί να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές εφαρμογές μέσω διαδικτύου για πολλά θέματα (π.χ. αλλοδαπούς), δεν διαθέτει φωτοτυπικό, ΦΑΞ, γραφική ύλη κλπ. Όλα αυτά επιβαρύνουν τους Δήμους, οι οποίοι πλέον με μεγάλη δυσκολία ανταποκρίνονται λόγω των περιορισμένων οικονομικών τους.

Κατόπιν όλων των παραπάνω το Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Πελοποννήσου με γνώμονα την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΟΓΑ  προτείνει:

  • Την αλλαγή του νομικού πλαισίου(να μην προβλέπεται παράλληλη άσκηση καθηκόντων), ώστε να προσαρμοστεί στα σημερινά δεδομένα όσον αφορά την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΟΓΑ
  • Τον ορισμό ενός τουλάχιστον υπαλλήλου σε κάθε Δήμο με αποκλειστική απασχόληση σε θέματα ΟΓΑ, ο οποίος να αμείβεται  από τον ΟΓΑ
  • Την ανάληψη από τον ΟΓΑ όλων των οικονομικών υποχρεώσεών του και άμεση καταβολή στους Δήμους του αντίστοιχου αντιτίμου λειτουργικών δαπανών
  • Τη χορήγηση από τον ΟΓΑ του απαιτούμενου εξοπλισμού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές και προγράμματα, γραφική ύλη κλπ).

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου

 

Παναγιώτης Νίκας

Δήμαρχος Καλαμάτας

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο