ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 14-05-2013

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΠΕΔ ΣΤΙΣ 14-5-2013

ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ….

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ:   ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ 18   & ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗ – Τ.Κ. 221 00

Τηλ. 2710 – 22507

Fax 2710 – 221336

Ε-mail : tedk-a@otenet.gr

Ιστότοπος:www.pedpeloponnisou.gr

Τρίπολη, 15/5/2013

Αρ. Πρωτ.: 385

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Μαΐου 2013, στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τρίπολης,  η  4η  του 2013,  συνεδρίαση του Δ.Σ της ΠΕΔ Πελοποννήσου, κατά το οποίο συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα :

1)  Διαχείριση απορριμμάτων-Ενημέρωση  

Ο Δήμαρχος Τρίπολης και Πρόεδρος του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ  κ. Γιάννης Σμυρνιώτης ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία της Β΄ Φάσης του διαγωνισμού  της Περιφέρειας, προετοιμάζονται και θα δημοσιευτούν τα τεύχη δημοπράτησης μέχρι την 11η Ιουλίου 2013 και μέχρι τέλος Ιουλίου θα καθοριστεί ο προσωρινός ανάδοχος.

Το Δ.Σ. αποφάσισε:

  • Να συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ την Πέμπτη 23 Μαΐου και ώρα 7.00μ.μ. , στα Γραφεία της ΠΕΔ, για να συζητήσει οργανωτικά θέματα του ΦΟΔΣΑ ( προετοιμασία του προϋπολογισμού και του  τεχνικού προγράμματος , οργάνωση ΦΟΔΣΑ και επίσπευση διαδικασιών  συγχώνευσης των Νομαρχιακών ΦΟΔΣΑ ), προκειμένου να συζητηθούν στο επόμενο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ.
  • Να μην εγκαταλειφθεί η προσπάθεια της προσωρινής διαχείρισης των απορριμμάτων. Αυτά που ομόφωνα έχουμε αποφασίσει και έχει αποδεχτεί η Κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσουν άμεσα.
  • Να προχωρήσει άμεσα η πολιτεία στη χωροθέτηση του χώρου για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

2) Διατάξεις του υπό ψήφιση Νομοσχεδίου περί Λαϊκών Αγορών

Με το υπό Ψήφιση Νομοσχέδιο (άρθρο 42) περί Λαϊκών Αγορών σύμφωνα με το οποίο αφαιρούνται από τους Δήμους η αρμοδιότητα και οι θεσμοθετημένοι υπέρ αυτών πόροι και μεταφέρονται στην Περιφέρεια. Οι προτεινόμενες διατάξεις συνιστούν το αποκορύφωμα του συγκεντρωτισμού καθώς αφαιρεί από τους Δήμους τη σχετική αρμοδιότητα.  Κατ΄ επανάληψη τόσο η ΚΕΔΕ όσο και όλες οι ΠΕΔ της χώρας έχουν διατυπώσει την απλή και ξεκάθαρη θέση να περάσει το σύνολο των αρμοδιοτήτων που αφορά στις λαϊκές αγορές στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Παρόλα αυτά διαπιστώνεται ότι οι θέσεις αυτές αγνοούνται συστηματικά από την Πολιτεία και το Αρμόδιο Υπουργείο. Κατόπιν τούτων το Δ.Σ. της ΠΕΔ Πελοποννήσου συμφωνεί με τις θέσεις της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ της Χώρας και ζητάει την άμεση απόσυρση του σχετικού άρθρου και την αντικατάστασή του με διατάξεις που διασφαλίζουν την πλήρη μεταφορά των σχετικών αρμοδιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση μαζί με τους αντίστοιχους πόρους.

3) Ε΄ Προγραμματική Περίοδος (Σ.Ε.Σ.) 2015-2020 και Α/Βάθμια Αυτοδιοίκηση

Κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της ΠΕΔ κ. Νίκας Παναγιώτης διατύπωσε τα ακόλουθα που εκφράζουν και το Δ.Σ. :

  • Η αξιολόγηση και η ένταξη των έργων να γίνεται, ενόψει της Ε΄ Προγραμματικής Περιόδου, στο πλαίσιο του Δημοκρατικού Προγραμματισμού. Αυτό προϋποθέτει την αγαστή συνεργασία των φορέων της Αβάθμιας αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας και της Κεντρικής Κυβέρνησης. Αν δεν λειτουργήσει ο Δημοκρατικός Προγραμματισμός σε αυτή την προγραμματική Περίοδο υπονομεύεται η ανεξαρτησία της Αβαθμιας Αυτοδιοίκησης και επίσης υπονομεύεται η διαδικασία της ανάπτυξης.     
  • Να στελεχωθούν οι κρατικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες των Δήμων και να απλουστευτούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες έτσι ώστε  η επόμενη γενιά των φορέων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης να μπορεί να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό τους πόρους της Ε΄ Προγραμματικής Περιόδου.
  • Οι παραπάνω  θέσεις να διατυπωθούν και στο επικείμενο συνέδριο της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα στις 30 & 31 Μαΐου 2013.

4) Πρόταση λήψης απόφασης στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ για τη διαδικασία εξυπηρέτησης από τους Δήμους, αντικειμένων φορέων όπως ο ΟΓΑ,  ο ΕΛΓΑ και άλλοι Οργανισμοί του Δημοσίου

Το Δ.Σ. της ΠΕΔ αποφάσισε να ζητηθεί από την ΚΕΔΕ όπως στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για τη διαδικασία εξυπηρέτησης από τους Δήμους, αντικειμένων φορέων όπως ο ΟΓΑ,  ο ΕΛΓΑ και άλλοι Οργανισμοί του Δημοσίου. Το υφιστάμενο καθεστώς εξυπηρέτησης από τους Δήμους Οργανισμών όπως ο ΟΓΑ ή ο ΕΛΓΑ δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί. Συγκεκριμένα κρίνεται σκόπιμο, να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ να ξεκινήσει διάλογο με τις διοικήσεις των εν λόγω Οργανισμών και τα συναρμόδια Υπουργεία, ώστε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο σύναψης προγραμματικών συμβάσεων, στη βάσει των οποίων θα μπορέσει να συνεχιστεί η παραδοσιακή συνεργασία των Οργανισμών με τους Δήμους. Εάν, δε, κάτι τέτοιο δεν καταστεί δυνατόν, οφείλουμε να κάνουμε πράξη την απόφασή μας για πλήρη απεμπλοκή κάθε δημοτικού υπαλλήλου από κάθε διαδικασία εξυπηρέτησης αντικειμένου του ΟΓΑ, του ΕΛΓΑ ή άλλων Ασφαλιστικών Φορέων και Οργανισμών του Δημοσίου.  Η διαδικασία, όμως, πρέπει να είναι συγκεκριμένη, με χρονικό ορίζοντα λήξης του σημερινού απαράδεκτου καθεστώτος και όχι να αναβάλλεται συνεχώς και να διαιωνίζεται η υφιστάμενη κατάσταση, που εγείρει πληθώρα προβλημάτων στη λειτουργία των Δήμων.

5) Ενδιάμεση σύνοψη της μελέτης, που εκπονεί η ΕΕΤΑΑ, για το Ελάχιστο Κόστος Λειτουργίας των Δήμων και το νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων

Εκφράστηκε η σύμφωνη  γνώμη του Δ.Σ. της ΠΕΔ επί της σύνοψης της μελέτης που εκπονεί η ΕΕΤΑΑ, για το Ελάχιστο Κόστος Λειτουργίας των Δήμων και το νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, η οποία μελέτη θα αποτελέσει θέμα συζήτησης στο  ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ.  (Βλέπε επισυναπτόμενο αρχείο)

6) Διοικητικά-Οικονομικά θέματα-Ορισμός εκπροσώπων της ΠΕΔ σε επιτροπές Νομαρχιακού Επιπέδου

Τέλος, με ομόφωνες αποφάσεις εγκρίθηκαν τα διοικητικά και οικονομικά θέματα και ορίστηκαν εκπρόσωποι της ΠΕΔ με τους αναπληρωτές τους σε Επιτροπές Νομαρχιακού Επιπέδου.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου

Παναγιώτης Νίκας

Δήμαρχος Καλαμάτας

 

 

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο