ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 22-01-2013

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ          Τρίπολη, 23/1/2013

Δ/ΝΣΗ:   ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ 18

& ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗ – Τ.Κ. 221 00

Τηλ 2710 – 225072

Fax 2710 – 221336

Ε-mail : tedk-a@otenet.gr

Ιστότοπος:www.pedpeloponnisou.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013, στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τρίπολης,  η  1η  του 2013,  συνεδρίαση του Δ.Σ της ΠΕΔ Πελοποννήσου. Μετά την κοπή της πρωτοχρονιάτικής πίτας από τον Πρόεδρο της ΠΕΔ κ. Νίκα Παναγιώτη, συζητήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι σημαντικότερες αποφάσεις που πάρθηκαν ήταν οι παρακάτω:

1) Διαχείριση απορριμμάτων –Υπάρχουσα κατάσταση εξελίξεις & ενέργειες

Ο κ. Σμυρνιώτης ο εισηγητής του θέματος αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά το μείζον θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και ομόφωνα αποφασίστηκε:

α) Να επισπευστούν οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη συγχώνευση των Νομαρχιακών ΦΟΔΣΑ σε Περιφερειακό, έτσι, ώστε o ΦΟΔΣΑ να οργανωθεί μέχρι τα τέλη του Φεβρουαρίου και να αναλάβει ενεργό δράση,

β) Να πραγματοποιηθεί άμεσα Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ και να ληφθούν αποφάσεις για την άμεση επίλυση του θέματος της διαχείρισης των απορριμμάτων. Οι Δήμαρχοι καθημερινά κρίνονται χωρίς να φέρουν καμία  ευθύνη και επιπλέον αρκετοί Δήμοι κινδυνεύουν να μπουν σε εποπτεία εξαιτίας του μεγάλου κόστους της διαχείρισης των απορριμμάτων,   

β) Να ζητηθεί από τα αρμόδια Υπουργεία να υλοποιήσουν άμεσα όλα όσα έχουν συμφωνηθεί όσον αφορά στην υλοποίηση της πρότασης για προσωρινή λύση, όπως έχει ομόφωνα αποφασιστεί και αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων διαλογής, κομποστοποίησης και δεματοποίησης των απορριμμάτων σε επιλεγμένους χώρους των Δήμων, μέχρι την ολική διαχείριση.

2)Απολογισμός έτους 2012 – Προϋπολογισμός – Πρόγραμμα Δράσης της ΠΕΔ έτους 2013

Ομόφωνα ψηφίστηκαν, μετά από εισήγηση της Ε.Ε., ο απολογισμός της ΠΕΔ για το έτος 2012, ο προϋπολογισμός και το πρόγραμμα δράσης της για το έτος 2013. Το πρόγραμμα δράσης της ΠΕΔ για το έτος 2013  περιλαμβάνει τους ακόλουθους τέσσερις (4) άξονες:

α) Τη διοργάνωση ημερίδων,

β) Τη συνεργασία της ΠΕΔ με τους Δήμους για την προώθηση θεσμικών θεμάτων και δράσεων, που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση,

γ) Τη συμμετοχή της ΠΕΔ σε διοργανώσεις  των Δήμων, που αφορούν πολιτιστικά  γεγονότα Πελοποννησιακής εμβέλειας και

δ) Τη συμμετοχή της ΠΕΔ σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα

η υλοποίηση των οποίων θα εξαρτηθεί από την οικονομική κατάσταση της ΠΕΔ.

3) Διοικητικά και οικονομικά θέματα

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. όσον αφορά στα διοικητικά και οικονομικά θέματα πάρθηκαν ομόφωνες αποφάσεις.

4) Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης  για το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας

Εγκρίθηκε ομόφωνα η συμμετοχή της ΠΕΔ στην προγραμματική σύμβαση για την υποστήριξη του ΔΗΠΕΘΕΚ, με σκοπό να δίδει παραστάσεις σε όλες τις πόλεις της Πελοποννήσου. Η συμμετοχή της ΠΕΔ ανέρχεται σε 10.000 ευρώ για το 2013.

5) Ορισμός εκπροσώπων της ΠΕΔ σε επιτροπές

Τέλος με ομόφωνες επίσης αποφάσεις ορίστηκαν εκπρόσωποι της ΠΕΔ με τους αναπληρωτές τους σε Επιτροπές Νομαρχιακού Επιπέδου.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου

 

Παναγιώτης Νίκας

Δήμαρχος Καλαμάτας

 ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 22-1-2013