ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20-12-2011

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Στη σημερινή, 5η συνεδρίαση της ΠΕΔ Πελοποννήσου, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Σπάρτη, με την παρουσία των Δημάρχων της περιοχής, την Τρίτη 20-12-2011, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω  σημαντικά θέματα:

 1)Αυτοκινητόδρομος Λεύκτρου- Σπάρτης

 Η συζήτηση του θέματος έγινε παρουσία και με τη συμμετοχή του εκπροσώπου του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, κ. Καρνέση Ιωάννη, προϊσταμένου της  ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ, ο οποίος απάντησε σε ερωτήσεις που τέθηκαν και εξέφρασε τη θέση του Υπουργείου σε απόψεις που παρατέθηκαν. Από πλευράς ΠΕΔ, το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Αργειτάκος Σταύρος. Από τη συζήτηση διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν προβλήματα σχετικά με τους ιδιοκτήτες, την αρχαιολογική υπηρεσία, την επικοινωνία των περιοχών(ανάγκη για κόμβους), Τράπεζες και διόδια. Το μεγάλο αυτό έργο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, κατά τον κ. Καρνέση, θα παραδοθεί για χρήση στα τέλη του 2013. Τελικά το Δ. Σ. απεφάσισε ομόφωνα : α) να υιοθετηθούν οι επισημάνσεις και τα αιτήματα της  εισήγησης, έτσι όπως διατυπώθηκαν από το Δήμαρχο Σπάρτης β) να οργανωθεί επίσκεψη στον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, διεκδικώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων.

 2) Διαχείριση Απορριμμάτων

 Στο δεύτερο θέμα, που είναι και το πιο σοβαρό για την Περιφέρεια μας, έγινε αποτίμηση των  αποτελεσμάτων της ημερίδας και συγκροτήθηκε επιτροπή, που θα συμμετάσχει σε σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Εσωτερικών, κ. Κουκουλόπουλο, μέχρι το τέλος του μήνα .

Την Επιτροπή θα αποτελούν κατά βάση οι 5 Δήμαρχοι Πρωτευουσών, όπου η κατεύθυνση της αντιπροσωπείας της ΠΕΔ είναι, να υπάρξει πίεση για χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη συγκρότηση του ΦΟΔΣΑ  και γενικότερα την επίλυση του προβλήματος και συζήτηση για άλλα θέματα όπως της μπαλοποίησης και τα τέλη. Οι διαπιστώσεις των δημάρχων ήταν, μεταξύ των άλλων, ότι δημιουργεί δυσκολίες, η διαφορετικότητα στην προσέγγιση του θέματος από τον Περιφερειάρχη και τον Υπουργό Εσωτερικών, ότι τα χρήματα που διατίθενται επαρκούν για μια μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης και ότι δεν υπάρχει σαφής σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της απαράδεκτης κατάστασης, η οποία επικρατεί.

 3) «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

 Στο ΔΣ παρουσιάστηκαν, με εισήγηση του κ. Καρλή, Προέδρου της εταιρείας, τα προβλήματα που αυτή αντιμετωπίζει στο οικονομικό επίπεδο. Για την άρση του αδιεξόδου, το Δ.Σ.  απεφάσισε να συναινέσει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 15.000,00€, που συνεπάγεται εκταμίευση από πλευράς ΠΕΔ, του ποσού των 11.184,00€      

 4) Περιουσιακά Στοιχεία ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 Στο Δ.Σ. παρουσιάστηκε η εισήγηση για την αξιοποίηση της ακίνητης και κινητής περιουσίας της ΠΕΔ, σημειώνεται ότι η ΠΕΔ έχει στην κατοχή της 5 ακίνητα στις έδρες των νομών και 3 αυτοκίνητα. Τελικά αποφασίστηκε α) να παραχωρηθούν τα κτίρια (πλην της έδρας) κατά χρήση ή  χρησιδάνειο στους Δήμους των πρωτευουσών του νομού, εάν το επιθυμούν β) να ικανοποιηθεί το αίτημα του Δήμου Καλαμάτας και να παραχωρηθεί σε αυτόν το κτίριο της πρώην ΤΕΔΚ Μεσσηνίας  και γ) να παραχωρηθούν με δωρεά τα 2 από τα 3 αυτοκίνητα, μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος,  στους Δήμους του Νομού, όπου η αντίστοιχη ΤΕΔΚ  είχε στην κατοχή της, τα παραπάνω αυτοκίνητα.   

 5) Επιτροπές και Συμβούλια

Αποφασίστηκε ο ορισμός εκπροσώπων της ΠΕΔ σε Επιτροπές και Συμβούλια Περιφερειακού και Νομαρχιακού Επιπέδου.

 Λεπτομερή ανακοίνωση θα γίνει σε επόμενο Δελτίο, το οποίο θα εκδοθεί σε 3 ημέρες.

 

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου

 

Παναγιώτης Νίκας

Δήμαρχος Καλαμάτας