ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ WiFi4EU

  WiFi4EU

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2018, εκδόθηκαν τα τελικά αποτελέσματα της πρώτης φάσης υποβολών αιτημάτων για λήψη χρηματοδότησης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WiFi4EU.
Το πρόγραμμα παρέχει σε κάθε ωφελούμενο δήμο ένα κουπόνι αξίας 15.000€ για τη δημιουργία ασύρματων hotspots WiFi σε δημόσιους χώρους υψηλής επισκεψιμότητας.
Η Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου και 21 δήμοι της περιφέρειας Πελοποννήσου, τον Σεπτέμβριο προχώρησαν σε σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), ώστε να παρασχεθεί στους συμμετέχοντες δήμους κάθε δυνατή βοήθεια για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
Ο ανταγωνισμός μεταξύ των Ευρωπαϊκών δήμων κατά την πρώτη φάση υποβολής των αιτημάτων ήταν πολύ μεγάλος, καθώς υπεβλήθησαν 13.198 αιτήσεις για μόλις 2.800 κουπόνια (ικανοποιήθηκε λιγότερο από 1 στις 5 αιτήσεις).
Το ΕΚΕΤΑ αξιοποιώντας τόσο τις δικτυακές του υποδομές υψηλής ταχύτητας, όσο και τη σημαντική εμπειρία που διαθέτει σε υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κατάφερε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση σχεδόν για το σύνολο των δήμων, αφού εγκρίθηκαν οι 18 στους 21 (86% ποσοστό επιτυχίας), ενώ οι τρεις εξαιρούμενοι δήμοι δεν έλαβαν κουπόνι εξαιτίας τυπικών λόγων, οι οποίοι θα αντιμετωπιστούν άμεσα, ώστε να λάβουν χρηματοδότηση κατά τη δεύτερη φάση (Ιανουάριος 2019).
Το ποσοστό λήψης κουπονιών χρηματοδότησης, σε εθνικό επίπεδο (εξαιρουμένων των δήμων που εκπροσωπήθηκαν από το ΕΚΕΤΑ), ανήλθε στο 34%.
Το σχεδόν απόλυτο ποσοστό επιτυχίας επιβεβαιώνει την εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα στους φορείς, η οποία αναμένεται να επεκταθεί και σε μελλοντικά προγράμματα και δράσεις.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο