ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10-7-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΕ ΦΟΔΣΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10-7-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΕ ΦΟΔΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΔΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ:   ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ 18 & ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗ – Τ.Κ. 221 00

Πληρ. : Αγγελόπουλος Νικόλαος

( 2710225072 – 2721023540

 2710221336 – 2721025234

Ε-mail : fodsapel@gmail.com

Τρίπολη, 11/07/2014 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Στις 10-7-2014 και ώρα 14:00 στην Τρίπολη συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού συζήτησε, με εισήγηση του Δημάρχου Καλαμάτας, τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (έγκριση ΜΠΕ κ.λπ.),

 1) Θεωρεί ως θετικό καταρχήν βήμα την έγκριση της ΜΠΕ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

 2) Έχει όμως την πεποίθηση ότι απαιτείται μεγάλη προσπάθεια, ώστε να υπάρξει η θετική κατάληξη αυτής της κρίσιμης υπόθεσης, η οποία να κυριαρχείται από διάθεση ειλικρινούς συνεννόησης και προσήλωσης στη διαφάνεια.

 3) Πιστεύει ότι ο ουσιαστικός αποκλεισμός των Δήμων και των Δημάρχων από τις μέχρι τώρα διαδικασίες και μάλιστα για ένα θέμα για το οποίο το κόστος θα κληθούν να πληρώσουν οι Δήμοι και οι δημότες τους, μόνο κακό έκανε στην προώθηση της επίλυσης του προβλήματος, γι’αυτό και πρέπει να σταματήσει άμεσα.

 4) Τέλος, ζητά άμεση διευκρίνιση για μείζονα ζητήματα του διαγωνισμού, όπως το κόστος διαχείρισης ανά τόνο, το κόστος μεταφοράς ανά τόνο, ο προσδιορισμός της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας και ο επιμερισμός της ανά Δήμο, τα κριτήρια προσδιορισμού της εγγυημένης ποσότητας, την σχέση της λειτουργίας των μονάδων με τα υπάρχοντα συστήματα ανακύκλωσης κλπ.

 Οι Δήμοι θα βοηθήσουν αρκεί να γνωρίζουν και να συμμετέχουν προστατεύοντας τα συμφέροντα των δημοτών τους.

  

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού  Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ

Περιφέρειας Πελοποννήσου

  

Σμυρνιώτης Ιωάννης

Δήμαρχος Τρίπολης

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο