ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 24-01-2012

ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 24-1-2012 (1)

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012, στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τρίπολης,  η  1η  του 2012,  συνεδρίαση του Δ.Σ της ΠΕΔ Πελοποννήσου.

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ήταν είκοσι οκτώ (28) και οι σημαντικότερες αποφάσεις που πάρθηκαν ήταν οι παρακάτω:

1)Λειτουργία και διαχείριση της διώρυγας Κορίνθου, σε συνάρτηση με το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας και την επάρκεια του εργατικού δυναμικού.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Λουτρακίου- Αγ. Θεοδώρων κ. Κων/νος Λογοθέτης. Το Δ.Σ. της ΠΕΔ έκανε αποδεκτή πλήρως την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου- Αγ. Θεοδώρων η οποία σε γενικές γραμμές είναι η εξής : Για να λειτουργήσει απρόσκοπτα και παραγωγικά η Ανώνυμη Εταιρεία της Διώρυγας Κορίνθου καλούνται τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να προβούν στις πιο ακόλουθες ενέργειες: α) Να καταρτιστεί επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη στελέχωση της εταιρείας με εξειδικευμένο προσωπικό β) Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού να γίνεται με κριτήρια την τεχνογνωσία και την εμπειρία και όχι με τη διαδικασία του ΑΣΕΠ και η εταιρεία να εξαιρεθεί από το καθεστώς της εργασιακής  εφεδρείας δ)Η χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων συντήρησης της  διώρυγας να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ και δ) Να τροποποιηθεί η σύνθεση του Δ.Σ. της εταιρείας προκειμένου να μετέχουν εκπρόσωποι του Δήμου, των εργαζομένων και λοιπών φορέων.     

2)Λειτουργία Λαϊκών Αγορών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας

Το Δ.Σ. της ΠΕΔ μετά την εισήγηση του κ. Τζεφεράκου Ιωάννη Δημοτικού Συμβούλου Αν. Μάνης, σχετικά με την εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τη σύγχυση και επικάλυψη των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων φορέων και των Δήμων, που δημιουργείται στο συγκεκριμένο θέμα, αποφάσισε να ζητήσει την τροποποίηση των υφιστάμενων διατάξεων και τη μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων για τη λειτουργία των Λαϊκών αγορών στους Δήμους. Το Δ.Σ. της ΠΕΔ επίσης αποφάσισε να συνταχθεί πλήρως με τις ανάλογες προσπάθειες της ΚΕΔΕ για τη λειτουργία των Λαϊκών αγορών .

3)Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εξόρυξης Λιγνίτη από τις Περιοχές της Ανατολικής Πυλίας.

Το θέμα αυτό εισηγήθηκε ο κ. Καφαντάρης Δημήτριος Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, ο οποίος αναφέρθηκε στις αρνητικές επιπτώσεις που θα επέλθουν  στις περιοχές της Ανατολικής Πυλίας και της Μεσσήνης από την  εξόρυξη και μεταφορά του λιγνίτη.

Παρουσίασε επίσης αναλυτικά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλου-Νέστορος, γι΄ αυτό το θέμα και τις μεγάλες αντιδράσεις που υπάρχουν στην περιοχή. Ανέδειξε επίσης την αντιφατικότητα της Κεντρικής Διοίκησης ως προς το σχεδιασμό και τις κατευθύνσεις (ΣΧΟΠ), την εγκατάσταση δηλ. λιγνιτωρυχείων σε χαρακτηρισμένη τουριστική περιοχή και τέλος επεσήμανε την αναγκαιότητα της ενημέρωσης των Δήμων για θέματα που αφορούν την ανάπτυξή τους, ώστε να προλαμβάνονται παρόμοιες καταστάσεις.

Το Δ.Σ. της ΠΕΔ αποφάσισε την υποστήριξη της απόφασης των Δήμων Πύλου-Νέστορος και Μεσσήνης στο Περιφερειακό Συμβούλιο και σε κάθε αρχή, ώστε να απορριφθεί η συγκεκριμένη Μ.Ε.Π.Ε. και να αποκλεισθεί κάθε ενέργεια εξόρυξης και μεταφοράς του λιγνίτη.

Επιπλέον αίτημα του Δ.Σ. της ΠΕΔ αποτελεί η γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων για κάθε Μ.Ε.Π.Ε., που αφορά στο Δήμο.

4) Έκτακτο ειδικό τέλος επί των ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών.

Το Δ.Σ. μετά την  εισήγηση του κ. Καμπόσου Δημητρίου Δημάρχου ΄Αργους-Μυκηνών, αποφάσισε να καταθέσει δεύτερο εξώδικο προς τη Δ.Ε.Η. το οποίο θα παραδοθεί ή θα θυροκολληθεί σε όλα τα καταστήματα της Δ.Ε.Η. στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με το οποίο θα εκφράζεται – πέρα από τη διαμαρτυρία- η υποστήριξη στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, φτωχοί, ΑμΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες κ.λ.π.) μαζί με το αίτημα της μη διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Υπενθυμίζεται ότι το Δ.Σ. της ΠΕΔ έχει προσφύγει στο Σ.Τ.Ε κατά του ειδικού τέλους και έχει ήδη αποστείλει το πρώτο εξώδικο.

Το Δ.Σ. της ΠΕΔ εκφράζει την απόλυτη αντίθεση των Δήμων στην επιβολή του ειδικού τέλους,  αλλά και στη διακοπή της ηλεκτροδότησης, εάν αυτό δεν πληρώνεται, ιδιαίτερα από τους αδύναμους οικονομικά συμπολίτες μας.

5) Πρόγραμμα δράσης της ΠΕΔ Πελοποννήσου

Ο κ. Σμυρνιώτης Ιωάννης Δήμαρχος Τρίπολης παρουσίασε την εισήγηση για το Πρόγραμμα Δράσης της ΠΕΔ Πελοποννήσου για το έτος 2012, το οποίο περιλαμβάνει 5 άξονες:

α) Τη διοργάνωση ημερίδων

β) Τη συγκρότηση αντένας στην ΠΕΔ για τη σύνδεση των Δήμων με την ΕΕΤΑΑ, η οποία έχει οριστεί ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης των έργων του ΘΗΣΕΑ, τα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει το φυσικό τους αντικείμενο και είναι επιλέξιμα προς ένταξη στο ΕΣΠΑ

γ) Συνεργασία ΠΕΔ-Δήμων και μεταξύ των Δήμων για την προώθηση δράσεων (πολιτιστικών).

δ) Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την  Ε΄ Προγραμματική Περίοδο και

ε) Συμμετοχή της ΠΕΔ σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

6)Έκδοση της ΠΕΔ από κοινού με το ΔΙΑΖΩΜΑ για τα αρχαία θέατρα της Πελοποννήσου

Το Δ.Σ. της ΠΕΔ αποφάσισε την από κοινού έκδοση με το σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ πολυτελούς λευκώματος, με περιεχόμενα «Αρχαία Θέατρα της Πελοποννήσου», σε 2000 αντίτυπα. Η συμμετοχή της ΠΕΔ θα ανέλθει στις 8.000,00€

7) Συγκρότηση επιτροπών για την εκκαθάριση αρχείων και τη διάθεση των βιβλίων των δανειστικών βιβλιοθηκών της ΠΕΔ σε σχολεία , Δημόσιες και Δημοτικές βιβλιοθήκες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το Δ.Σ. της ΠΕΔ αποφάσισε τη συγκρότηση 3μελών επιτροπών για την εκκαθάριση των αρχείων των πρώην ΤΕΔΚ και τη δωρεάν διάθεση των βιβλίων των δανειστικών βιβλιοθηκών, σε σχολεία και δημοτικές βιβλιοθήκες κατά την κρίση των επιτροπών.

8)  Μαζί με άλλες αποφάσεις του το Δ.Σ της ΠΕΔ ψήφισε τον απολογισμό του 2011, τον προϋπολογισμό του 2012 της ΠΕΔ, κανονισμούς λειτουργίας των θεσμικών οργάνων και επιλογή μελών σε επιτροπές και συμβούλια.

9) Τέλος εξέδωσε ψηφίσματα με τα οποία:

α) Εκφράζει τη συμφωνία και συμπαράστασή του στο Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας και στον αγώνα του για τη μη πώληση των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Μεγαλόπολη

β) Ζητεί να μην απαιτείται  ούτε να επιβάλλεται Φ.Π.Α. στην κατανάλωση νερού και

γ) Εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην επιβολή προστίμων στους Δήμους για τους ενεργούς και ανενεργούς Χ.Α.Δ.Α.

Όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.

Αναλυτικά οι αποφάσεις και τα ψηφίσματα θα αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες.

 

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου

Παναγιώτης Νίκας

Δήμαρχος Καλαμάτας

 

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο