ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο επιβολής προστίμων σε Δήμους της Πελοποννήσου καθόσον αφορά στην ευθύνη της λειτουργίας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, την αξιοποίηση και τη διάθεση τούτων.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο