ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΘΕΜΑ: Νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο επιβολής προστίμων σε Δήμους της Πελοποννήσου καθόσον αφορά στην ευθύνη της λειτουργίας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, την αξιοποίηση και την διάθεση τούτων.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ